Проекти

Обучения

От 2016 година РААБЕ България инициира, координира и активно участва като партньор в редица проекти по програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм+“.

WE TEACH DATA проект

WE TEACH DATA

WE TEACH DATA – Мотивиране на учителите за интегриране на науката за данните в STEM предметите Номер на проекта: 2022-1-BG01-KA220-SCH-000085398 ...

innovative steps logo

INNOVATIVE STEPS

INNOVATIVE STEPS – Иновативно устойчиво образование за проспериращи училища Номер на проекта: 2022-1-SK01-KA220-SK-000085417 Период на изпълнение: ноември 2022 – август ...

POSE лого

POSE

POSE – Подобряване на качеството на физическото възпитание в детската градина за предотвратяване на постурални дефекти при децата Номер на ...

safesense лого

SAFESENSE+

SAFESENSE+ Здраве и безопасност при работа в зелена работна среда с чувствителен подход към изменението на климата Номер на проекта: ...

BEE-VET проект

BEE-VET

BEE-VET: Промяна на ПОО в строителството – иновативни материали за строителство и енергийна ефективност Номер на проекта: 2019-1-BG01-KA202-062584 Период на ...

DYNAMIC лого

DYNAMIC

DYNAMIC – Адаптирани инженерни учебни програми за дуално висше образование Номер на проекта: 588378-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-KA Период на изпълнение: ноември 2017 – ...

3MVET проект

3MVET

3MVET – Иновативни материали за професионално образование и обучение по направление „Машиностроене, металообработване и металургия“ Номер на проекта: 2016-1-BG01-KA202-023652 Период на изпълнение: ...