Политика на поверителност

Политика за защита на личните данни

Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви за проявения интерес към нашия сайт. Вашето лично пространство и защитата на личните Ви данни са много важни за нас. Затова с настоящата Политика за защита на личните данни имаме за цел да Ви запознаем подробно как и защо обработваме личните Ви данни.

Кои сме ние?

„РААБЕ България“ ЕООД е дружество специализирано в издаването на професионална и методическа литература за областите образование, право и мениджмънт, данъци и счетоводство. РААБЕ България предлага широка гама от наръчници с подменяеми страници, книги, тематични поредици, компактдискове, онлайн издания.

Неразделна част от дейността на РААБЕ България е организирането и провеждането на обучителна и квалификационна дейност под формата на семинари, обучения и конференции за педагогически и непедагогически специалисти.

Телефон за връзка с нас: 02 974 17 79

Имейл адрес: info@raabebg.com

Адрес: гр. София 1784, Интер Експо Център, бул. Цариградско шосе № 147, ет. 6

Обработваме ли лични данни за ВАС? Съхранение на данни за достъп в лог файловете на сървъра

Сайтът ни предоставя възможност за достъп и без Вашата изрична идентификация. Това означава, че можете да посещавате нашите уебсайтове, без да давате лична информация. Ние съхраняваме данни за достъп само в така наречените „сървърни лог файлове“, като например: името на искания файл, датата и часа на изтеглянето, количеството прехвърлени данни и искащия доставчик. Тези данни са необходими единствено, за да се гарантира безпроблемна работа на сайта и да се подобри неговата функционалност, без да съдържат никакви лични данни за Вас.

За какви цели и защо са ни необходими личните Ви данни?

Събиране и обработване на данни, необходими за изпълнение на договор

Ние събираме и обработваме лични данни за Вас, в случай, че ни ги предоставите доброволно, попълвайки формуляр за поръчка за продукти и/или услуги на РААБЕ България ЕООД (напр. през формите за поръчки в сайта, по имейл или по телефон), както и ако желаете да си създадете потребителски акаунт в нашия сайт. Използваме предоставените данни, за да:

 • обработваме Вашите запитвания;
 • осъществяваме дейностите, свързани с изпълнение на Вашите поръчки;
 • осъществяваме кореспонденция с Вас по повод поръчките Ви;
 • извършваме нашата финансово-счетоводна дейност и данъчно отчитане.

Информацията, която събираме и обработваме за тези цели, включва данни за:

 • Физическа идентичност: имена, ЕГН, адрес, телефон и адрес на електронна поща;
 • Трудова дейност: длъжност, месторабота, адрес на местоработата;
 • Търговско поведение: закупени стоки и използвани услуги;
 • Други данни, включително и специална категория лични данни, изрично посочени в договор или възлагане от възложител, бенефициент на европейски или международни финансиращи програми, разбира се при спазване на завишени мерки за защита на такава информация.

В случай, че участвате в наше обучение, семинар, конференция или друго събитие с обучителен характер, за да удостоверим Вашето присъствие и да издадем удостоверение за участие, ние събираме и обработваме следните предоставени доброволно от Вас данни относно:

 • Физическа идентичност: имена, дата на раждане, място на раждане, подпис, адрес, телефон и адрес на електронна поща за връзка;
 • Социална идентичност: образование, специалност, образователно-квалификационна степен, обучаваща институция, диплома серия № и дата на издаване. Данните се събират само за лица с педагогическа професия;
 • Трудова дейност: длъжност, месторабота, адрес на местоработата;
 • Други данни, включително и специална категория лични данни, изрично посочени в договор или възлагане от възложител, бенефициент на европейски или международни финансиращи програми, разбира се при спазване на завишени мерки за защита на такава информация.

Срокове за обработка на личните данни

Съобразно изискванията на данъчното и счетоводното законодателство и за целите на нашата търговска и обучителна дейност, срокът, в който съхраняваме и обработваме Вашите данни, е 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; освен ако не е налице друго основание за продължаване на сроковете за обработката, така например, в случай че сте дали изричното си съгласие да продължим да ги използваме и след изтичане на този срок за целите на подобрение на нашите услуги или други изрично посочени цели.

Предоставяне на данни на трети лица във връзка с изпълнение на договор

Във връзка с изпълнение на направена от Вас поръчка за продукт и/или услуга на РААБЕ България Ваши данни ще бъдат предоставени на трети лица, включително но не само на: наши подизпълнители (напр. дружества за куриерски и пощенски услуги; хотели, в които правим резервации за нощувки при провеждане на обучения и събития); партньори (напр. при съвместно осъществяване на обучителна дейност с университети и др. организации, в случаите, когато те издават удостоверения за премината квалификация); софтуерни и IT компании, поддържащи информационните ни системи и бази с данни; юрисконсулти, адвокати, доколкото тази информация е необходима за изпълнението на възложените им функции; лица, специализирани в обработването на лични данни; други трети лица – администратори на лични данни в рамките на Република България, Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, доколкото това е необходимо за изпълнение на договорните ни отношения с Вас.

Събиране и обработване на лични данни при абонирането Ви за нашите безплатни информационни бюлетини и за получаване на актуална информация, рекламни и търговски съобщения

Чрез попълване на специално предвидените форми за абонамент Вие може да предоставите доброволно Вашето изрично съгласие да получавате някои от нашите безплатни информационни бюлетини и/или рекламни и търговски съобщения за наши продукти, услуги и промоционални кампании. В този случай ние ще използваме предоставените от Вас лични данни, за да Ви ги изпращаме редовно на посочения от Вас имейл адрес.

Личните данни, които събираме и обработваме за тази цел, включват:

 • Данни за физическа идентичност: имена и адрес на електронна поща, IP адрес, от който е направен абонаментът;
 • Трудова дейност: сфера на трудова дейност – използваме посочената информация единствено за целите на изпращане на съобщения, отговарящи на Вашите интереси.

Съхраняваме и обработваме тези данни за срок от 3 години, освен ако не сте дали изричното си съгласие да продължим да ги използваме и след изтичане на този срок. Вие може да се откажете по всяко време от по-нататъшно получаване на информационни бюлетини, рекламни и търговски съобщения, като използвате специално предвидения за това линк в бюлетина или изпратите съобщение на следния имейл адрес: info@raabebg.com.

За целите на съхранението и обработването на тези данни, те се предоставят на трети лица – администратори на лични данни и по-конкретно – софтуерни и IT компании, поддържащи информационните ни системи в рамките на Република България, Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

Обработване на данни за целите на директния маркетинг

Ние използваме за целите на директния маркетинг данните, които сте ни предоставили, попълвайки формуляр за поръчка за продукти и услуги на РААБЕ България, само в случай, че сте дали доброволно Вашето изрично съгласие за това. В този случай Вие получавате винаги актуална информация за нашите продукти, услуги и промоционални кампании на посочения от Вас адрес и/или на електронната Ви поща и/или ще Ви бъде съобщавана по телефон на посочения от Вас телефонен номер. При дадено изрично съгласие може да получавате анкетни запитвания с цел подобряване на предлаганите от нас продукти и услуги. Личните данни, които обработваме за тази цел, включват:

 • Данни за физическа идентичност: имена, адрес, телефон и адрес на електронна поща.
 • Трудова дейност: длъжност, месторабота, адрес на местоработата.
 • Търговско поведение: закупени стоки и използвани услуги.

Съхраняваме и обработваме тези данни за срок от 3 години, освен ако не сте дали изричното си съгласие да продължим да ги използваме и след изтичане на този срок. Вие може да се откажете по всяко време от използването на Вашите данни за целите на нашия директен маркетинг, като за целта изпратите съобщение на следния имейл адрес: info@raabebg.com.

За целите на директния ни маркетинг ние предоставяме Ваши лични данни на наши бизнес партньори (напр. рекламни агенции, кол-центрове, фирми за куриерски и пощенски услуги); софтуерни и IT компании, поддържащи информационните ни системи; лица, специализирани в обработването на лични данни; други трети лица – администратори на лични данни в рамките на Република България, Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, с които РААБЕ България има сключен договор.

За целите на нашия директен маркетинг извършваме автоматизирано вземане на решения и профилиране.

С цел бързина при предоставянето на нашите услуги, ние използваме техническата възможност за автоматизирано вземане на решения съгласно чл. 22 от Регламента.

Обработването на лични данни, включващо „профилиране“, което се състои от всякакви форми на автоматизирано обработване на лични данни за оценка на личните аспекти, по-специално анализирането или прогнозирането на различни аспекти, имащи отношение към личните Ви предпочитания или интереси, се извършва изцяло в съответствие с разпоредбите на Регламента.

При автоматизираното обработване на Ваши лични данни/профилирането, ние:

•          използваме подходящи мерки за извършване на профилирането;

•          прилагаме съответните технически и организационни мерки, като гарантираме, че факторите, които водят до неточности в личните данни, се коригират, а рискът от грешки е сведен до минимум;

•          защитаваме личните данни по начин, който отчита потенциалните заплахи за интересите и правата Ви и който не поражда ефект на дискриминация.

 

Използване на „бисквитки“

 

За да направим посещението на нашия уебсайт привлекателно и да позволим използването на определени функции, използваме така наречените „бисквитки“ на различни страници. „Биcквиткитe“ ca фaйлoвe c инфopмaция, включвaщи тeкcтoвo cъдъpжaниe, кoитo ce cъxpaнявaт в кoмпютpитe Ви c цeл пoдoбpявaнe paбoтaтa c нашия caйт. Teзи фaйлoвe пoзвoлявaт да разпознаем браузъра Ви при следващо посещение с цел адаптиране на нашия сайт cпpямo Вашите пpeдпoчитaния и оптимизиране на работата Ви с него. Изпoлзвaт ce oщe зa изгoтвянeтo нa aнoнимнa oбщa cтaтиcтикa, кoятo ни пoмaгa зa пoдoбpявaнeтo нa структурата и съдържанието на сайта . Чрез „бисквитките“ ние нямаме достъп до личнa инфopмaция за Вас.

Можете да настроите браузъра си така, че да сте информирани за настройката на „бисквитките“ и да решите индивидуално да ги приемете или да изключите приемането им за конкретни случаи или като цяло. Неприемането на „бисквитки“ може да ограничи функционалността на нашия уебсайт.

Анализ на уеб пространството*

Нуждаем се от статистическа информация за използването на нашия уебсайт, за да го направим по-достъпен, да извършваме измервания на обхвата и да правим пазарни проучвания.

За тази цел използваме инструментите за уеб анализ, описани в този раздел.

Потребителските профили, създадени от тези инструменти, с помощта на аналитични „бисквитки“ или чрез оценка на лог файловете, не съдържат лични данни. Инструментите или изобщо не използват IP адресите на потребителите, или ги съкращават незабавно след събирането им.

Доставчиците на инструментите обработват данните само като обработващи личните данни според нашите указания, а не за собствени цели.

По-долу ще намерите информация за всеки доставчик на инструмент и как можете да възразите срещу събирането и обработването на лични данни чрез инструмента.

Следва да имате предвид, че при инструментите, които използват бисквитки за отказ, функцията за отказ е свързана с устройството или браузъра и, следователно, е валидна за използваното в момента крайно устройство или браузър. Ако използвате няколко крайни устройства или браузъра, трябва да изберете функцията за отказ на всяко крайно устройство и във всеки използван браузър.

Освен това, като цяло можете да предотвратите създаването на потребителски профили, като деактивирате използването на бисквитки.

* В случай, че като потребителите на сайта/сайтовете на РААБЕ България ЕООД искате да предотвратите анализ на данните от страна на Google, трябва да се направят следните настройки:

Деактивиране на използването на бисквитките в изпълзваният браузър:

Инсталирайте плъгин: [ http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en ]

 

Google Analytics

Google Analytics се предлага от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Ползваме Google Analytics с предлаганата от Google допълнителна функция за анонимизиране на IP адресите. Google съкращава IP адреса още в рамките на ЕС и само в изключителни случаи в САЩ, като и в двата случая записва само съкратени IP адреси.

Можете да възразите срещу събирането и обработването на данните Ви, като изтеглите и инсталирате приставка за браузър от следния линк: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Статистически проучвания и анализи

Сайтът/сайтовете на Google събира най-напред техническа информация, касаеща използваните браузъри, както и потребителски IP адрес и час на заявката към сайта. Тази информация се използва за техническо усъвършенстване на услугата въз основа на техническите данни, или за прецизиране на целевите групи и техните навици на четене въз основа на местата на извикване (които могат да се определят с помощта на IP адреса) или на времената за достъп. Към статистическите проучвания спада също констатацията дали сайтът/сайтовете са били отворени, кога са бил отворени и на кои линкове е било кликнато. Тази информация не служи за следене на потребителите, а за разпознаване на навиците им за четене с цел адаптиране на съдържание към тях или изпращане на различно съдържание в съответствие с интересите им.

GOOGLE ADWORDS

Този уеб сайт използва Google AdWords, услуга за ремаркетинг и поведенческо насочване, предоставена от Google. С тази услуга рекламната дейност на РААБЕ България се свързва с рекламната мрежа Adwords посредством „бисквитки“ (вижте информация за бисквитките). РААБЕ България ЕООД не идентифицира и не събира данни за потребителите посредством Google AdWords. Можете да се откажете от показване на реклама чрез Google AdWords .

Използваме също:

Google Tag Manager

Google Pixel

Facebook Analytics

Facebook Pixel

Matomo Analytics

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. РААБЕ България ЕООД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия и в тази връзка е необходимо да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

Използваме също:

FACEBOOK

FACEBOOK SOCIAL PLUGINS

FACEBOOK CONVERSION PIXEL И FACEBOOK REMARKETING

Относно информация за Вашите права и възможности за настройка за защита на Вашите лични данни, молим да се обърнете към Facebook Inc. или да следвате инструкциите за защита на личните данни на Facebook. Моля, направете справка с https://www.facebook.com/policy.php.

 

Права на субектите на данните

Вие имате право по всяко време да:

 • поискате информация от нас за конкретния вид на съхраняваните за Вас лични данни, сроковете, предвидени за тяхното съхранение, както и лицата или категориите лица, които имат достъп до тях;
 • поискате коригиране на предоставените от Вас лични данни или на част от тях;
 • поискате изтриване (упражняване на „правото да бъда забравен“) на предоставените от Вас лични данни или на част от тях;
 • оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг на продуктите и услугите на РААБЕ България ЕООД, както и да бъдат предоставяни на трети лица с тази цел;
 • възразите срещу обработването на личните Ви данни или срещу предоставянето им на трети лица;
 • поискате преносимост на личните данни от един администратор на друг;
 • изпратите жалба в Комисия за защита на личните данни.

За целта е необходимо да изпратите писмено заявление до нас на имейл адрес: info@raabebg.com.

В РААБЕ България е назначено длъжностно лице по защита на данните, с което може да осъществите контакт, на следния имейл адрес: info@raabebg.com и телефонен номер: +359 2 974 17 93/96.

 

Версия 2/ 08.11.2019 г.