Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

BEE-VET

BEE-VET проект

BEE-VET: Промяна на ПОО в строителството иновативни материали за строителство и енергийна ефективност

Номер на проекта: 2019-1-BG01-KA202-062584

Период на изпълнение: ноември 2019 – октомври 2022

Координатор: РААБЕ България

Проектът BEE-VET бе реализиран от осем партньорски организации от Австрия, България, Словакия и Турция.

Консорциумът на BEE-VET разработи набор от взаимосвързани иновативни продукти, фокусирани върху иновациите в строителството и интеграцията между научно-изследователска работа и разработки (R&D) и професионалното образование и обучение (ПОО), за да отговори на нуждите на строителния сектор от добре подготвени и квалифицирани кадри, които са запознати с най-новите технологични разработки на пазара:

• BEE-VET Дигитален инструментариум: интерактивни обучителни материали по зелено, устойчиво и енергийно ефективно строителство
• BEE-VET Наръчник за учители: методически насоки за учители по професионални предмети в ПОО, предоставящи съвети и идеи за широко използване на дигиталните технологии в учебния процес
• BEE-VET Концепция за модернизация на учебните програми: концепция за усъвършенстване на учебното съдържание и програма въз основа на установените добри практики

Въздействието, което надяваме да сме постигнали при реализирането на проекта BEE-VET, включва компетенции за разработване на структурирани, актуални и практически насочени материали за обучение в сферата на строителството, архитектурата и екологията; насърчаване използването на ИКТ в образованието; изграждане на връзки и сътрудничество между компаниите от частния сектор и образователните институции, с фокус върху научно-изследователските разработки и иновациите; установяване на обща рамка за признаване на резултатите от обучението и придобитата квалификация.

В дългосрочен план се надяваме проектът да повиши интереса за обучение в областта на екологичното и енергийно ефективно строителство и да допринесе за повишаването на заетостта не само в страните на партньорите по проекта, но и на ниво Европейски съюз.

Научете повече на: www.beevet.eu