Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Софтуер / Софтуер „aSc Седмично разписание“

Софтуер „aSc Седмично разписание“
За училища

Оптимизирайте процеса по изготвяне на седмични учебни разписания

във Вашето училище

Лесна инсталация на неограничен брой компютри

Инсталирането на софтуера може да се прави на неограничен брой компютри, което позволява да бъде използван от повече от един потребител.

Интеграция с НЕИСПУО

Автоматично прехвърляне на данните, въведени в НЕИСПУО за Списък-образеца на училището – пестите време за ръчно въвеждане на предметите, учебните часове, класовете, групите и учителите.

Автоматично генериране на седмични разписания

Само за няколко минути седмичното разписание се генерира автоматично. Достатъчно е предварително да сте въвели необходимите и специфични условия за Вашето училище.

Бърза проверка за допуснати грешки и несъответствия

Програмата проверява въведените данни и Ви помага лесно и бързо да отстраните стандартните грешки при въвеждане. Също така проверява дали създаденият график отговаря на всички предварително въведени условия.

Ръчни корекции

Чрез ръчно преместване на часовете може да изчистите и пригодите до най-малката подробност Вашето разписание и да реагирате бързо в случай на налагащи се промени.

Различни опции за разпечатване и експортиране

Може да принтирате както в черно-бял, така и в цветен вариант каквато справка поискате – разписание за РЗИ, разписание за конкретен учител, разписание по класове, общо разписание и др. А готовото разписание може да експортирате в Excel, Pdf или Html.

Абонамент на софтуер „aSc Седмично разписание“
за 2024/2025 учебна година

Пакет СТАНДАРТ
360 лв. с ДДС

Пакет ПРЕМИУМ
480 лв. с ДДС

Зареждане в софтуера на данните на институцията от списък-образеца в НЕИСПУО и прехвърляне на готовото разписание в дневниците на НЕИСПУО и АдминПлюс
Онлайн и десктоп версия на програмата
Бърза проверка за допуснати грешки и несъответствия
Различни опции за разпечатване и експортиране (включително отговарящи на изискванията на РЗИ)
„aSc Замествания“ – модул за замествания на учителите (модулът не е интегриран с електронен дневник АдминПлюс и НЕИСПУО)
Достъп до онлайн платформа, където може да споделяте готовото седмично разписание
Актуализации на софтуера
Достъп до подробно ръководство на български език, помощни видео инструкции с отговори на въпроси и уебинари 
Експертно клиентско обслужване по телефон, имейл и/или чрез отдалечен достъп за работа със софтуерa
АБОНАМЕНТАБОНАМЕНТ

Други софтуерни решения: