Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

DYNAMIC

DYNAMIC лого

DYNAMIC – Адаптирани инженерни учебни програми за дуално висше образование

Номер на проекта: 588378-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-KA

Период на изпълнение: ноември 2017 – юни 2021

Координатор: Университета за приложни науки Висмар, Германия

Проектът бе насочен към потребността от по-гъвкави решения за придобиване на актуални умения, необходими за насърчаване и поддържане на иновациите в секторите с „интелигентна специализация“ (Smart Specialisation). За тази цел, в съществуващи инженерни учебни програми бяха интегрирани практически фази за обучение в предприятия, което позволи подобряването на знанията и уменията на студентите в три бакалавърски програми: Мехатроника и роботика (Румъния), Корабостроене и строителство (България) и Машинно инженерство и производство (Хърватия).

Основният интелектуален продукт от проекта е „Методически насоки за разработване и интегриране на дуални програми за висше образование в областта на науката и технологиите” в контекста на България, Румъния и Хърватия. Продуктът има за цел да отговори на необходимостта от стратегически подход при актуализиране на инженерните учебни програми, включващи модела на дуалното обучение.

В рамките на проекта бяха разработени и инструментариум, документация и оценка на практическото обучение за академични ръководители, както и материали за обучение на индустриални ръководители в подкрепа на предприятията и висшите учебни заведения за изпълнение на трите дуални програми.

Под координацията на Университета за приложни науки във Висмар (Германия) в проекта взеха участие общо 16 организации от пет държави.

Научете повече на: www.dynamic-project.eu