Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

3MVET

3MVET проект

3MVET – Иновативни материали за професионално образование и обучение по направление „Машиностроене, металообработване и металургия“

Номер на проекта: 2016-1-BG01-KA202-023652

Период на изпълнение: октомври 2016 – септември 2018

Координатор: РААБЕ България

3MVET е международен проект с фокус върху професионалното обучение в областите на металообработването, машиностроенето и други технологично-ориентирани сектори на икономиката. Целта на проекта е подобряване на качеството на професионално образование и обучение в посочените сектори и повишаване на неговата привлекателност сред учениците. За да постигнем целта си, разработихме иновативни материали в подкрепа на участниците в образователния процес.

В рамките на проекта са разработени следните продукти:

  • 3MVET Наръчник за учители – методически материали за учители, преподаващи в областите машиностроене, металообработване и металургия
  • 3MVET Наръчник за наставници – учебни материали за наставници и ментори в предприятията, участващи в програми за дуално обучение и/или предоставящи ученически стажове
  • 3MVET сравнителна Матрица – матрица за сравняване на резултатите от обучението в сектора 3М, позволяваща транснационално признаване на знания, умения и компетенции

Материалите могат да бъдат полезни не само на преподаватели и наставници от частния сектор, но и на учениците (чираци, стажанти), обучаващи се за придобиване на квалификация по някоя от 3М професиите, млади специалисти, както и на техните работодатели.

Проектът е реализиран от консорциум от седем партньори: професионални гимназии, висши училища и частни компании, опериращи от областта на 3М и образованието и представляващи четири държави – България, Германия, Испания и Турция.

Научете повече на: www.3mvet.eu