За нас

Обучения

уникалност икона

Нашата уникалност

Ние сме професионално издателство с над 25 години опит в областта на образованието и обучението. Предлагаме богата гама от специализирана за сферата на предучилищното и училищното образование професионална и методическа литература  –  наръчници с подменяеми страници, тематични издания и поредици, издания за деца и ученици, електронни издания. Широкото ни портфолио от над 250 одобрени обучителни програми, предназначени за повишаване компетентностите на учители, директори на образователни институции, непедагогически персонал и др. ни прави предпочитан партньор в избора на обучителна организация от страна на образователни институции от цялата страна. Предлагаме дигитални решения, които намаляват административната тежест и улесняват редица процеси в училищата и детските градини.

Като част от немската издателска група Клет имаме възможност да черпим вдъхновение от различни държави в цяла Европа, а в резултат на участието ни в международни проекти непрекъснато споделяме и популяризираме добрите практики от България в сферата на образованието и обучението.

Съчетавайки нашия опит с иновативните идеи на нашите клиенти, на нашите партньори – различни организации от страната и чужбина и на нашите експерти – автори и обучители създаваме продукти и решения с визия за бъдещето, в центъра на което стои детето.

 


 

история икона

Нашата история

РААБЕ България е част от базираната в Щутгарт немска издателска група Клет и по-специално  от нейното подразделение Klett Lernen und Information. Обхващайки пълния спектър от продукти и услуги за образованието и обучението – от детската ясла до университета и обучението на възрастни, със своите над 80 дружества в 19 държави издателска група Клет е един от лидерите в областта на образованието и обучението в Европа.

Дружество РААБЕ България е основано през 1996 г., като първоначално стартира с продукти и услуги в подкрепа на публичния сектор, бизнеса, финансите, счетоводството, строителството. Постепенно РААБЕ развива своята дейност в сферата на образованието, като от 2009 г. професионалната литература за образованието и обучението на педагогически специалисти се превръща в наша основна дейност.

През последните години предизвикателствата на глобалния свят и всеобхватната дигитализация ни провокират да развиваме модерни и иновативни решения, които да отговарят на динамичните промени в сферата на образованието и които да удовлетворяват потребностите на нашите клиенти.

 


 

визия икона

Нашата визия

Днес образованието е без граници. Дългосрочната ни цел е да подпомагаме повишаването на качеството на образованието в България, като черпим и обменяме опит и идеи. Стремим се да бъдем професионален и надежден партньор при решаването на специфични и ежедневни въпроси на управленски екипи на училища и детски градини, както и на техните педагогически екипи. Успешни директори, компетентни и мотивирани учители, щастливи, знаещи и можещи деца и ученици – това е нашата визия. Цялото ни портфолио от продукти и услуги има за цел развиване на компетентности, които да гарантират високи постижения на нашите деца и ученици. Дълбоко вярваме, че доброто образование, съобразено с индивидуалните потребности и интереси, е ключът към успеха и с всяка наша стъпка целим да го постигнем.

 


 

европа икона

РААБЕ в Европа

Издателство РААБЕ предлага широка гама от продукти и услуги не само в България, но и в Германия, Словакия, Чехия и Унгария.

Повече информация за предлаганите продукти и услуги може да намерите на https://www.klett-gruppe.de/