Софтуер

Модул „Оценяване на персонала“
За детски градини, училища, ЦСОП и ЦПЛР

Извършвате в електронна среда процесите по атестиране на педагогическите специалисти и определяне на допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на персонала ...

Софтуер „aSc Седмично разписание“
За училища

Изготвяте седмичното учебно разписание с помощта на многообразие от функционалности и автоматичен генератор, който се съобразява със зададените от Вас изисквания ...

Модул „Училищна документация“
За училища

Разполагате с над 850 готови примерни документа за администриране на различни процеси, свързани с учебната дейност, административно-стопанската дейност и трудовите правоотношения ...

Модул „Документация за детската градина“
За детски градини

Разполагате с над 500 готови примерни документа за администриране и управление на различни процеси, свързани с организацията на дейността, управлението и трудовите правоотношения ...

С нашите софтуерни решения работят над 1000 образователни институции!

Имате интерес към някои
от нашите софтуерни решения?

Попълнете и изпратете приложената форма.
Ние ще организираме индивидуално
представяне в удобно за Вас време.

 

Нашите софтуерни решения се предлагат в партньорство с фирма АдминСофт Плюс ООД, която има над 20-годишен опит в разработването на софтуер в областта на управлението на образованието.

Абонамент за избран от Вас софтуер може да направите от интернет страницата на нашите партньори:

https://adminpro.bg

Ако имате въпроси, може да ни намерите на телефон: 087 729 83 31

Клиентите за нас

В 21. век, когато трябва да бъде направено сложно и многопластово оценяване на работещите в дадена институция, най-добрият избор е използването на специализиран софтуер.

Ние от 51. СУ „Елисавета Багряна“, гр. София избрахме модул „Оценяване на персонала“ от платформата АдминПлюс, за да извършим в електронна среда процеса по атестиране на педагогическите специалисти в нашето училище.

Много полезни за нас бяха предоставените ни видео инструкции за работа със софтуера.

След приключване на атестирането може да кажем, че сме изключително доволни и удовлетворени. Радваме се за направения избор и сме благодарни на екипа по поддръжка на платформата за бързите реакции и помощта в тази административна дейност.

Асен Александров
Директор на 51. СУ „Елисавета Багряна“, гр. София

Ива Асенова
ЗДУД и образователни технологии

В 21. век, когато трябва да бъде направено сложно и многопластово оценяване на работещите в дадена институция, най-добрият избор е използването на специализиран софтуер.

Ние от 51. СУ „Елисавета Багряна“, гр. София избрахме модул „Оценяване на персонала“ от платформата АдминПлюс, за да извършим в електронна среда процеса по атестиране на педагогическите специалисти в нашето училище.

Много полезни за нас бяха предоставените ни видео инструкции за работа със софтуера.

След приключване на атестирането може да кажем, че сме изключително доволни и удовлетворени. Радваме се за направения избор и сме благодарни на екипа по поддръжка на платформата за бързите реакции и помощта в тази административна дейност.

Асен Александров
Директор на 51. СУ „Елисавета Багряна“, гр. София

Ива Асенова
ЗДУД и образователни технологии

Много съм доволна от дългогодишната си работа с „aSc Седмично разписание“. Освен че е функционално прекрасен, софтуерът е и много интуитивен и лесен за използване. Има възможности за настройки, чрез които да се съобразят много изисквания, свързани с равномерна дневна натовареност, специфика на преподаване, делене на класове на групи, както и обединение на групи от различни класове, равномерна заетост на физкултурните салони, кабинети и много други. Не е необходимо да въвеждам ръчно имената на учителите, паралелките и учебните часове, което ми спестява много време. Не съм виждала по-добър софтуер за изготвяне на седмичното разписание от този. Определено го препоръчвам на всички мои колеги.

Евгения Александрова
Учител по математика

18 СУ Уилям Гладстон, гр. София

Искам да изразя огромна благодарност към екипа Ви за помощта и съдействието, които ни оказахте при създаване на сложното ни седмично разписание!
Колеги, ако все още се колебаете или се отказвате по средата при ползване на софтуер „aSc Седмично разписание“, не го правете, не продължавайте по архаичния метод „на ръка“. Да сме модерни и в тази дейност, както го можем ние учителите! Желая Ви успех!

Галина Пенева
Ръководител направление ИКТ

ЧОУ Д-р Петър Берон, гр. София

Софтуерът е много лесен за използване и отговаря на всяка наша нужда, свързана с изготвянето на седмичното разписание. Времето за изготвяне на програмата значително се съкрати. Седмичното разпределяне на часовете е по-обективно – избягва се субективният фактор. Ще продължим да работим със софтуера в нашето училище и без колебания го препоръчваме на всички наши колеги, които са ангажирани с подготовката на седмичното разписание.

Дарина Джандева
Технически сътрудник

СУ Антим I, гр. Златоград

Използвам Вашия софтуер за създаване на седмична програма повече от десет години. Харесва ми, че много лесно се работи с него. Получава се информация за разпределението на часовете, както и за заетостта на учителите, учениците и учебните зали. Програмата е гъвкава и ми позволява да правя различни комбинации, а това в СГСАГ „Христо Ботев“ е много важно, поради спецификата на професионалното образование.

Петя Занева
Ръководител направление ИКТ

СГСАГ „Христо Ботев“, гр. София