Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

SAFESENSE+

safesense лого

SAFESENSE+

Здраве и безопасност при работа в зелена работна среда с чувствителен подход към изменението на климата

Номер на проекта: 2021-1-BG01-KA220-VET-00002801

Период на изпълнение: ноември 2021 – октомври 2023

Координатор: Лот Консулт ЕООД

Работната среда през следващите години ще донесе ново разбиране за ЗБУТ, предизвикано от развитието на зелените технологии. Зелената икономика, зелените работни места, концепцията за достойни, здравословни и безопасни работни места са в процес на преработка. Имайки предвид бързите темпове на растеж на зелената икономика, ролята на проекта SAFESENSE+ е да изпревари очакваните нови или възникващи рискове, свързани със зелените работни места, преди те да са възникнали.

Проектът е насочен към разработването на следните ресурси и продукти:

  • Инструментариум от отворени ресурси SAFESENSE+. Инструментариумът ще бъде разработен в тематичен модулен формат, базиран на рамката на ECVET със специфични елементи, описания на очакваните резултати от ученето и информация за нивото на квалификацията
  •  SAFESENSE+ Интерактивна онлайн среда за обучение и мобилно приложение – ще бъде домакин на всички заинтересовани потребители и ще ги преведе през онлайн модулите, учебните дейности, мини-игри, инструменти за оценка, както и ще предостави достъп до богата банка от ресурси
  • SAFESENSE+ Ръководство за обучение и адаптиране на политики, което ще допринесе за изготвянето и въвеждането на национални и европейски политики за образование и обучение в областта на ЗБУТ

Проектът се реализира от осем партньорски организации от България, Гърция, Кипър, Италия, Испания и Турция.

Научете повече на: www.safesenseplus.eu