Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Софтуер / Модул „Документация за детската градина“

Модул „Документация за детската градина“
За детски градини

Осигурете си незаменим помощник

в управлението на Вашата детска градина

Модул „Документация за детската градина“ е онлайн решение, което позволява лесно администриране в електронна среда на най-често използваните документи в детската градина.

Примерните документи съдържат съответните нормативни основания за издаването им и се актуализират след промени в нормативната уредба и обнародването им в Държавен вестник, а интеграцията на модула с НЕИСПУО осигурява бързо въвеждане на необходимата информация.

Ново за 2024/2025 учебна година: В модула ще намерите актуална нормативна уредба за системата на образованието – закони, правилници, наредби, постановления, заповеди, инструкции, решения, конвенции, декларации и други нормативни документи.

Онлайн

Достъпен отвсякъде – достатъчно е само да имате интернет.

Интеграция с НЕИСПУО

Данните за детската градина и персонала се зареждат автоматично от НЕИСПУО, за да пестите време за ръчното им въвеждане.

Над 500 документа

Винаги актуални и групирани по теми, за да се ориентирате бързо.

Експорт в PDF

Създавате архив на всички издадени документи.

Експорт в Word

Коригирате документ, ако спецификите на детската градина го налагат.

Разпечатване

Отпечатвате в неограничен брой копия всеки формуляр.

Имате интерес към някои
от нашите софтуерни решения?

Попълнете и изпратете приложената форма.
Ние ще организираме индивидуално
представяне в удобно за Вас време.

Други софтуерни решения: