Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

WE TEACH DATA

WE TEACH DATA проект

WE TEACH DATA – Мотивиране на учителите за интегриране на науката за данните в STEM предметите

Номер на проекта: 2022-1-BG01-KA220-SCH-000085398

Период на изпълнение: октомври 2022 – март 2025

Координатор: РААБЕ България

Проектът We Teach DATA обединява усилията на седем организации, които са пряко ангажирани в усъвършенстването на знанията и уменията на нашите общества чрез работа в различни области на образователния сектор – училищно и висше образование, продължаващо обучение за възрастни, издателство на професионална литература и приложение на ИКТ при обучението.

Нашата мисия – непрекъснат стремеж към иновации, водещи до по-високо качество на образованието, което е в крак с реалността и нововъзникващите нужди. Затова, решихме да инициираме въвеждането на науката за данните (Data Science) в училищата. Мотивирани сме да подкрепим нашите клиенти, студенти и обучаеми да не изостават от глобалните тенденции и най-развитите страни, в които науката за данните е във фокуса на училищните програми от ранна възраст.

Инициативата се изпълнява в България, Гърция, Словакия и Португалия.

Чрез разработването, тестването, пилотирането и популяризирането на набор от иновативни учебни материали и обучения за учители с акцент върху науката за данните и междупредметното преподаване инструкции, нашата цел е да:

подобрим ключовите компетентности на учениците, в това число: дигитални умения, информационна и медийна грамотност, комуникация и сътрудничество, създаване на дигитално съдържание, решаване на проблеми
повишим компетентностите на учителите да преподават Data Science в рамките на учебните програми по STEM предмети
подпомогнем професионалното развитие на учителите чрез предоставяне на специализирани курсове за обучение
допринесем за модернизирането на STEM образованието и насърчим използването на дигитални технологии в класната стая

Научете повече на: www.weteachdata.eu