Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

POSE

POSE лого

POSE – Подобряване на качеството на физическото възпитание в детската градина за предотвратяване на постурални дефекти при децата

Номер на проекта: 2021-1-PL01-KA220-SCH-000049203

Период на изпълнение: март 2022 – февруари 2025

Координатор: Клет Полша

Проектът POSE е замислен в съответствие с визията на Европейската комисия за постигане на Европейско образователно пространство до 2025 г., където политиката за Ранно детско развитие (ОГРДВ) има ключова роля. Без съмнение е, че учебните програми за ранна детска възраст трябва да подпомагат доброто състояние на децата и да гарантират баланс в предоставянето на социално-емоционално и когнитивно развитие, като признават значението на физическата активност. Гръбначните изкривявания са най-честият здравословен проблем сред младите хора в Полша, като до 80% от децата в училищна възраст са засегнати и постуралните дефекти се появяват по-често от други често срещани състояния като затлъстяването.

Обединявайки усилията и експертизата на специалисти в областта на образованието и грижите в ранна детска възраст ще разработим инструментариум за подобряване на физическото възпитание в детските градини и за коригиране на осанката на децата.

Целите на проекта POSE са:
• Разработване на практически методически насоки и обучение на учители на деца в предучилищна възраст за превенция на дефектите на осанката при децата
• Създаване на многоезична, свободно достъпна образователна платформа POSE, предлагаща отворени образователни ресурси по физическото възпитание на най-малките, с акцент върху превенцията и коригирането на постуралните дефекти при децата
• Създаване на широко достъпна програма за обучение POSE за практически познания и ефективно провеждане на часове по гимнастика за коригиране на дефекти в позата
• Повишаване на общата осведоменост при учителите в детските градини относно тяхната роля за насърчаването на здравословен начин на живот и добри здравни модели у децата

Проектът POSE се осъществява от партньорство от издателства, доставчици на обучения за възрастни, висши училища и детски градини от България, Полша и Словакия.

Научете повече на: www.poseproject.eu