Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

INNOVATIVE STEPS

innovative steps logo

INNOVATIVE STEPS – Иновативно устойчиво образование за проспериращи училища

Номер на проекта: 2022-1-SK01-KA220-SK-000085417

Период на изпълнение: ноември 2022 – август 2025

Координатор: Основно училище „Ян Паларик“, Словакия

Проектът INNOVATIVE STEPS е фокусиран върху разработването на интердисциплинарна програма за обучение по устойчиво развитие, както и върху подкрепата на учителите за придобиване на знания и умения за преподаване на устойчиво развитие в училищата.

Дейностите са насочени към:

• популяризиране преподаването на устойчиво развитие на училищно ниво като едно от най-ефективните решения на проблемите, свързани с околната среда и климатичните промени
• подобряване на ключови компетентности на учениците в прогимназиален етап, например личностни, социални, умения за учене, гражданско самосъзнание, способности за самоанализ, информационна грамотност, способности за справяне с неопределеността, съхраняване на физическото и емоционалното състояние и пр.
• повишаване квалификацията на учителите за преподаване на устойчиво развитие чрез прилагане на интердисциплинарен подход

Проектът предвижда разработване на иновативна програма за обучение по устойчиво развитие с фокус върху междупредметните връзки, която ще бъде свободно достъпна онлайн, както и квалификационен курс за учители, който да ги подготви за преподаването на тематиката в средните училища.

Проектът се реализира в България, Чехия и Словакия.

Уебсайт на проекта: https://innovativesteps.expolpedagogika.sk/