Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

POSE проект

POSE

POSE лого

POSE – Подобряване на качеството на физическото възпитание в детската градина за предотвратяване на постурални дефекти при децата Номер на проекта: 2021-1-PL01-KA220-SCH-000049203 Период на изпълнение: март 2022 – февруари 2025 Координатор: Клет Полша Проектът POSE е замислен в съответствие с визията на Европейската комисия за постигане на Европейско образователно пространство