Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

INNOVATIVE STEPS проект

Проведе се петата международна среща по проект „INNOVATIVE STEPS – Иновативно устойчиво образование за проспериращи училища“

На 25 и 26 април 2024 г. в гр. София се проведе петата международна среща по проект „INNOVATIVE STEPS – Иновативно устойчиво образование за проспериращи училища“, в който РААБЕ България участва като партньор. В рамките на срещата участниците посетиха 68 СУ „Акад. Никола Обрешков“, гр. София – един от партньорите

INNOVATIVE STEPS

innovative steps logo

INNOVATIVE STEPS – Иновативно устойчиво образование за проспериращи училища Номер на проекта: 2022-1-SK01-KA220-SK-000085417 Период на изпълнение: ноември 2022 – август 2025 Координатор: Основно училище „Ян Паларик“, Словакия Проектът INNOVATIVE STEPS е фокусиран върху разработването на интердисциплинарна програма за обучение по устойчиво развитие, както и върху подкрепата на учителите за придобиване