Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

DYNAMIC проект

DYNAMIC

DYNAMIC лого

DYNAMIC – Адаптирани инженерни учебни програми за дуално висше образование Номер на проекта: 588378-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-KA Период на изпълнение: ноември 2017 – юни 2021 Координатор: Университета за приложни науки Висмар, Германия Проектът бе насочен към потребността от по-гъвкави решения за придобиване на актуални умения, необходими за насърчаване и поддържане на иновациите в