Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

BEE-VET проект

Награда за качествено изпълнение по програма Еразъм+

Проектът BEE-VET с координатор РААБЕ България беше отличен с Награда за качествено изпълнение. Официалната церемония по награждаване се състоя в рамките на Валоризационната конференция „Активно гражданство в Европа!“, която се проведе на 5 декември 2023 година. Организатор на събитието бе Центърът за развитие на човешките ресурси – националната агенция по

BEE-VET

BEE-VET проект

BEE-VET: Промяна на ПОО в строителството – иновативни материали за строителство и енергийна ефективност Номер на проекта: 2019-1-BG01-KA202-062584 Период на изпълнение: ноември 2019 – октомври 2022 Координатор: РААБЕ България Проектът BEE-VET бе реализиран от осем партньорски организации от Австрия, България, Словакия и Турция. Консорциумът на BEE-VET разработи набор от взаимосвързани