Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

3MVET проект

3MVET

3MVET проект

3MVET – Иновативни материали за професионално образование и обучение по направление „Машиностроене, металообработване и металургия“ Номер на проекта: 2016-1-BG01-KA202-023652 Период на изпълнение: октомври 2016 – септември 2018 Координатор: РААБЕ България 3MVET е международен проект с фокус върху професионалното обучение в областите на металообработването, машиностроенето и други технологично-ориентирани сектори на икономиката. Целта на