Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Конференции / Учителят в действие 2022

Учителят в действие 2022

Учителят в действие 2022

След 3-годишно отсъствие УЧИТЕЛЯТ В ДЕЙСТВИЕ се завръща през месец септември 2022 г. в нов мащабен формат, който ще даде възможност на учители от цялата страна да се включат онлайн.

Темата на тазгодишния форум е Дизайн на иновативна образователна среда – ефективни практики за преподаване и учене.

Светът се променя, образованието също. Предизвикателствата нарастват, децата с всяка година са едновременно същите, но и много различни. Фокусът към индивидуализирано, компетентностно ориентирано, адаптирано обучение става все по-голям.

 

Как образованието да отговори на тези предизвикателства?

Петото издание на Националния учителски форум „Учителят в действие“ ще търси отговор на следните въпроси:

  • Как да конструирате иновативна образователна среда, отговаряща както на съвременните изисквания, така и на индивидуалните потребности на децата и учениците?
  • Каква е Вашата роля като учител за изграждане на отворена, динамична, адаптивна и компетентностно ориентирана образователна среда?
  • Как успешно да внедрявате и използвате съвременните дигитални технологии и да прилагате иновативни модели на обучение?

Организирана в общи и паралелни сесии, тазгодишната двудневна програма на форума ще Ви даде възможност за участие според Вашите интереси и потребности:

  • 3 секции – предучилищно образование, училищно образование и професионално образование и обучение
  • Богато разнообразие от над 20 теми
  • Над 20 лектори експерти с богат практически и професионален опит в сферата на образованието

 

Научете повече за събитието: https://ud-conf.pedagozi.bg/za-uchitelyat-v-deistvie-2022/