Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / За директори / Хиляди ученици ще получат подкрепа по проект „Успех за теб“

Хиляди ученици ще получат подкрепа по проект „Успех за теб“

Хиляди ученици ще получат подкрепа по проект „Успех за теб“

Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие ще получат близо 100 000 деца, както и техните родители. Проект „Успех за теб“ по новата програма „Образование – 2021-2027“ предвижда още обучения на няколко хиляди педагогически специалисти и непедагогически персонал, образователни медиатори, социални работници и др.

Това е първият проект, изпълняван от МОН, който ще бъде финансиран по програма, а осигурените за него средства възлизат на 151 123 000 лв.

Целта на дейностите е учениците да се справят по-лесно с обучителните затруднения, като се поставя и акцент върху кариерното развитие, за да може учениците от ранна възраст да имат визия за професионално развитие. Предвижда се и подкрепа по български език и литература на ученици за успешното им явяване на матури.

Ресурсни учители, психолози, логопеди и специалисти пък ще осъществяват подкрепа на учениците със специални образователни потребности. Предвиждат се средства за назначаване на експерти за специфичната работа.

Не остават на заден план и децата с изявени дарби – училищата ще бъдат допълнително финансирани за развитие на талантливите ученици.

Дейностите са първите за годината, насочени към обща и допълнителна подкрепа за училищното образование. През идните месеци се очаква стартирането на аналогична процедура и за детските градини в страната.