Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / За директори

За директори

Софтуер за отпечатване на дипломи, свидетелства и удостоверения в училищата и детските градини
Софтуерът ще бъде представен на безплатен уебинар на 22.05.2024 г.

Разработващият екип на фирма АдминСофт Плюс, която повече от 25 години предлага софтуерни решения на образователните институции в България, съобщава, че предлаганият от тях софтуер за отпечатване на дипломи, свидетелства и удостоверения вече е актуализиран с бланките за настоящата 2023/2024 учебна година. Модул „Дипломи“ се поддържа в добре познатите програми

Днес са обнародвани важни промени за предучилищното и училищното образование

В брой 23 от 19.03.2024 г. на „Държавен вестник“ са обнародвани важни за сферата на предучилищното и училищното образование промени. Запознайте се с тях в следващите редове: Изменения и допълнения в ЗПУО Създава се нов чл. 135а, според който, зрелостници или лица, притежаващи диплома за средно образование, по свое желание

Предлагат 953 средищни училища и детски градини за учебната 2023/2024 година

Проект на Решение на Министерски съвет за приемане на Списъка на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2023/2024 година е публикуван за обществено обсъждане в сайта на МОН. Списъкът се актуализира ежегодно, а предложенията са направени от общините след обсъждания на местно ниво. За следващата учебна

Министерството на електронното управление публикува отговори на най-често задаваните въпроси за е-бележки

Въвеждане на електронните бележки: отговори на най-често задаваните въпроси

Електронната бележка за извинение на отсъствията на учениците влиза в сила от 1 октомври 2023 г. Министерството на електронното управление, Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и науката публикуваха отговори на най-често задаваните въпроси относно нововъведението: Заплаща ли се електронната бележка? Медицинските бележки не попадат в основния пакет дейности,

Електронни медицински бележки ще извиняват отсъствията на учениците автоматично в електронен дневник АдминПлюс
От 01.10.2023 г. отсъствията по медицински причини на учениците от 1. до 12. клас ще се извиняват автоматично по електронен път

Електронни медицински бележки ще извиняват отсъствията на учениците автоматично в електронен дневник АдминПлюс

Министерството на образованието и науката официално обяви, че от 01.10.2023 г. въвежда електронна медицинска бележка за извиняване на отсъствията на учениците по електронен път. Хартиената бележка за извиняване на отсъствията по медицински причини изцяло отпада за учениците от 1. до 12. клас. Задължение на преглеждащия лекар ще бъде да подава

До 1-ви октомври образователните институции определят допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на персонала
Модул „Оценяване на персонала“ от платформата АдминПлюс автоматизира процеса на оценяване резултатите от труда на персонала

Съгласно чл. 24, ал. 4 на Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда резултатите от труда на персонала в образователните институции се оценяват след приключване на учебната година, но не по-късно от 1 октомври. Модул „Оценяване на персонала“ от електронната платформа АдминПлюс дава възможност за:

Правителството предлага увеличение на минималната работна заплата на 933 лв. от догодина
Министерски съвет публикува за обществено обсъждане проект на Постановление за определяне на размера на минималната работна заплата за страната за 2024 г.

Правителството предлага увеличение на минималната заплата на 933 лв. от догодина

Правителството предлага минималната брутна работна заплата да стане 933 лв. от началото на 2024 г. вместо досегашните 780 лв. Предложението е заложено в проекта на Постановление за определяне на размера на минималната работна заплата за страната за 2024 г., публикувано за обществено обсъждане. Предложението е обвързано с приетия Механизъм, обвързващ

Утвърдени са нови правила за определяне на работните заплати на директорите на образователни институции

Утвърдени са нови правила за определяне на работните заплати на директорите на образователни институции

Министерството на образованието и науката публикува Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа на личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното

Софтуер ще подкрепя дейностите по водене на книгите за заповедите на директора, за контролната дейност и за решенията на педагогическия съвет
РААБЕ България и АдминСофт Плюс с ново софтуерно решение за образователните институции за 2023/2024 учебна година

Софтуер ще подкрепя дейностите по водене на книгите за заповедите на директора, за контролната дейност и за решенията на педагогическия съвет

Новият модул „Книги за дейността“, разработен от РААБЕ България и АдминСофт Плюс, е факт и дава възможност на детските градини, училищата, центровете за специална образователна подкрепа и центровете за подкрепа за личностно развитие през 2023/2024 учебна година да водят в електронна среда книгите за: регистриране заповедите на директора; контролната дейност

Последни дни за кандидатстване по НП ИКТ 2023 г.

Последни дни за кандидатстване по НП ИКТ 2023 г.

Остават 7 дни до крайния срок, в който образователните институции могат да кандидатстват за финансиране закупуването на електронен дневник по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ за 2023/2024 учебна година. За училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие и центровете за специална образователна