Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / За директори / Приета е Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца за периода 2023 г. – 2026 г.

Приета е Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца за периода 2023 г. – 2026 г.

Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца

Превенцията на насилие над деца е една от приоритетните области в държавната политика. В тази връзка с Решение № 51 от 23.01.2023 г. на Министерския съвет от 26.01.2023 г. бе приета Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца за периода 2023-2026 г.

Националната програма е своеобразна рамка за координация на действията на ангажираните страни в работата по превенция на насилието и злоупотребата с деца.

Чрез изпълнението ѝ се цели намаляване на случаите на насилие и експлоатация над деца и подобряване на координацията между институциите.

Сред фокусите в Програмата е борбата с онлайн насилието и неговите производни. Отчита се фактът, че децата растат в развито дигитално общество, което предлага както ползи, така и рискове. Затова е нужно децата да развиват своите киберумения, като едновременно с това изграждат и сериозно ниво на критично мислене. Предвиждат се и мерки за повишаване на информираността на обществото по проблемите на децата и провеждане на политика на нулева толерантност към всички форми на насилие.

Програмата е разработена след продължителни процеси на обсъждане и консултации с представители на държавни институции, неправителствения сектор, представители на медии, родителски организации, както и деца и младежи. Може да се запознаете с пълния ѝ текст ТУК.

С Програмата е приет и План за действие за нейното изпълнение за периода 2023 – 2024 г.