Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

степендии ученици

Хиляди ученици ще получат подкрепа по проект „Успех за теб“

Хиляди ученици ще получат подкрепа по проект „Успех за теб“

Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие ще получат близо 100 000 деца, както и техните родители. Проект „Успех за теб“ по новата програма „Образование – 2021-2027“ предвижда още обучения на няколко хиляди педагогически специалисти и непедагогически персонал, образователни медиатори, социални работници и др. Това е първият проект, изпълняван от МОН,