Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

Хиляди ученици ще получат подкрепа по проект „Успех за теб“

Хиляди ученици ще получат подкрепа по проект „Успех за теб“

Хиляди ученици ще получат подкрепа по проект „Успех за теб“

Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие ще получат близо 100 000 деца, както и техните родители. Проект „Успех за теб“ по новата програма „Образование – 2021-2027“ предвижда още обучения на няколко хиляди педагогически специалисти и непедагогически персонал, образователни медиатори, социални работници и др. Това е първият проект, изпълняван от МОН,