Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / За детски градини

За детски градини

Проект: и в детските градини децата да отсъстват до 15 дни по семейни причини

В проект за изменение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование, публикуван за обществено обсъждане на страницата на МОН, се предлага отсъствие до 15 дни по семейни причини и за децата, записани за задължително предучилищно образование. Увеличението от 10 на 15 дни предвижда родителите да ги използват

Креативни идеи за коледни забавления в детската градина

Празничният сезон е най-любимият период на децата в детската градина, а какъв по-добър начин да отпразнувате Коледа с организиране на интересни и празнични работилници? Учителите в детските градини може да добавят нотка творчество и радост в класните си стаи с тези 5 креативни идеи за коледни занимания, които ще разпалят

Как да използваме положителната мотивация в ежедневната работа с деца в детската градина?

Как да използваме положителната мотивация в ежедневната работа с деца в детската градина?

Най-добрата стратегия за оформяне и подпомагане развитието на детското поведение е позитивната мотивация или използването на позитивни последствия за поведения, които са подходящи и желателни. Принципът, на който се основава тази стратегия, е: Ако детето преживява положителни чувства като резултат от дадено свое поведение, е по-вероятно то да повтори същото

МОН с нови мерки за справяне с агресията в училище

Повече психолози на разположение в училищата и детските градини и активно сътрудничество с родителите на учениците. Тези  мерки представляват част от стратегията, която Министерството на образованието и науката представи по време на брифинг, организиран от Министерски съвет, за ограничаване на агресията в училищата в страната. Планираните мерки ще бъдат разгърнати

21 национални програми за развитие на образованието са предложени от МОН за 2023 г.

Министерството на образованието и науката предлага 21 национални програми за развитие на образованието през 2023 г. Те са разработени в съответствие с приоритетните области и заложените цели в Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България за периода 2021–2030 г. и ще бъдат финансирани със средства от

Приети са промени в Закона за предучилищното и училищното образование

Приети са промени в Закона за предучилищното и училищното образование

Със Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, обнародван в бр. 11 на Държавен вестник от 2 февруари 2023 г., се правят следните промени: учебниците от I до XII клас включително, както и познавателни книжки, учебни комплекти и електронно четими учебници се предоставят безвъзмездно. Безплатните

Община Поморие с инициатива за здравето на децата в детските градини

Община Поморие с инициатива за здравето на децата в детските градини

Всички групи в детските градини на територията на община Поморие са оборудвани с UV лампи за дезинфекция на въздуха. Мерките са инициирани и осъществени на общинско ниво, а освен основната цел – здрави деца, се постига и друг положителен ефект от пречистването на въздуха и унищожаването на вредните бактерии и

Механизмът за обхват е върнал над 10 000 деца в образователната система

Механизмът за обхват е върнал над 10 000 деца в образователната система

Данните от информационната система на Механизма за обхват показват, че над 10 000 деца са се върнали в училище. Това е един от основните приоритети пред МОН – обхващане на колкото се може повече деца в системата на предучилищното и училищното образование. В началото на учебната 2021/2022 г. общият брой на

Отпуснати са допълнителни средства за изграждане и ремонт на детски градини и училища, както и за училищни автобуси

Отпуснати са допълнителни средства за изграждане и ремонт на детски градини и училища, както и за училищни автобуси

Министерски съвет одобри отпускането на средства в размер на 11 178 364 лв. за ремонт и изграждане на образователни институции. Средствата ще бъдат разпределени между 33 общини. Една от целите, които се поставят със строежа на нови сгради за детски градини и училища, е да се премине към едносменен режим

В столични детски градини ще обучават деца на български жестов език

В столични детски градини ще обучават деца на български жестов език

Столичният общински съвет прие деца в столични детски градини да бъдат обучавани на български жестов език. Проектът е под надслов „Хей ръчички“ и цели приобщаване на глухите деца към обществото чрез обучения в ранна детска възраст. Идеята е в продължение на една учебна година 14 детски градини да бъдат посещавани от жестов преводач,

12