Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / За детски градини / МОН с нови мерки за справяне с агресията в училище

МОН с нови мерки за справяне с агресията в училище

Повече психолози на разположение в училищата и детските градини и активно сътрудничество с родителите на учениците.
Тези  мерки представляват част от стратегията, която Министерството на образованието и науката представи по време на брифинг, организиран от Министерски съвет, за ограничаване на агресията в училищата в страната.

Планираните мерки ще бъдат разгърнати в краткосрочен и дългосрочен план, а акцент в стратегията е активната работа с родителите и привличането им в училищни дейности и събития.  Сред набелязаните цели е и привличането на повече психолози към детските градини и училищата, в които има по-голям брой прояви на агресивно поведение и насилие. По думите на министъра на образованието важна роля в стратегията ще имат и менторите. През следващата учебна година те ще могат да действат на територията на отделните области и да провеждат консултации в училища с по-сериозни прояви на тормоз.

Сред планираните мерки е също провеждането на срещи с представители на ученическото самоуправление с фокус върху включването на децата в борбата с насилието и превенцията на тормоза в образователните институции.

През текущата година около 300 000 лв. са инвестирани в рамките на Националната програма „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“, фокусирана върху създаването на безопасна учебна среда. В програмата съществува и отделен компонент, свързан със сътрудничеството с родителите.

Източник: www.mon.bg