Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / За директори / Във всяка област ще бъдат изградени Центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение

Във всяка област ще бъдат изградени Центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение

Във всяка област ще бъдат изградени Центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение

В ход са процедури по създаване на Центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение, финансирани от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) в рамките на Процедура „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“.

В 28 професионални гимназии в страната ще се извършат ремонти и реконструкции на съществуващата база, което да създаде подходяща среда за интегриране на съвременно високотехнологично оборудване и обзавеждане. Общият бюджет за всички дейности е 96 960 000 лв., като един проект може да бъде на стойност до 3 462 857 лв.

Училищата, които са одобрени за центрове за високи постижения, са преминали през процедура на подбор в МОН по различни критерии – финансов капацитет, възможност на училището да обезпечи кадровата нужда на бизнеса в региона, възможност за установяване на партньорства и др.

Една от целите на центровете, погледнато от аспекта на регионалното развитие, е да допринесат за повишаване на местната конкурентоспособност и задоволяване потребностите на бизнеса в региона, като се въвежда иновативно обучение по конкретни професии и изграждане на нужни умения. Без съмнение новите образователни изисквания ща наложат и допълнителна квалификация на педагогическия персонал.

Списък с всички 28 центъра за високи постижения може да видите ТУК.