Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / За училища / Кандидатстващите след VII клас да имат още едно класиране

Кандидатстващите след VII клас да имат още едно класиране

Кандидатстващите след VII клас да имат още едно класиране

Учениците, които кандидатстват за прием след VII клас, да имат четвърта възможност за записване в желано училище. Това предложение е залегнало в публикувания за обществено обсъждане Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Един от мотивите, изтъкнати за промяна в Наредбата, е, че към настоящия момент кандидатстващ ученик „заема“ няколко свободни места в училища в различни области. С промените се дава възможност на трето и евентуално четвърто класиране да участват ученици, които до момента не са приети никъде. По този начин ще се намали броят на неприетите ученици и ще се създадат условия за по-малко закрити паралелки. Също така се цели да се избегне субективно приемане или неприемане на ученици, а водещ фактор трябва да бъде само и единствено балаът на кандидата, като по този начин ще бъде спазен принципът за състезателност. С предложените промени ще се спомогне за максималното запълване на местата по държавен план-прием на базата бала на учениците.

Проектът предлага и промяна, отнасяща се до балообразуването на кандидатстващите при наличието на непредвидени ситуации – заболяване, карантина или болничен престой по време на провеждане на национално външно оценяване. Дава се възможност като балообразуващи да се вземат оценките от областен или национален кръг на олимпиади по български език и литература или математика, ако ученикът се е явявал на такива в годината на кандидатстване. Предвидена е и възможност за учениците от училища към Министерство на културата и Министерство на спорта да използват оценките от съответните предмети от специализираната подготовка.

Срокът за бележки, становища и предложения по публикувания проект на Наредбата е до 20 февруари 2023 г. включително.