Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

Във всяка област ще бъдат изградени Центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение

Във всяка област ще бъдат изградени Центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение

Във всяка област ще бъдат изградени Центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение

В ход са процедури по създаване на Центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение, финансирани от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) в рамките на Процедура „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“. В 28 професионални гимназии в страната ще се извършат ремонти