Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / За директори / Утвърдени са нови правила за определяне на работните заплати на директорите на образователни институции

Утвърдени са нови правила за определяне на работните заплати на директорите на образователни институции

Утвърдени са нови правила за определяне на работните заплати на директорите на образователни институции

Министерството на образованието и науката публикува Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа на личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2023 г.

С промените основната заплата не може да бъде по-ниска от 2082 лв. Ето и какви ще са размерите на основните месечни работни заплати на директорите на държавни и общински училища, ЦСОП, РЦПППО, АОП, ДЛЦ, НДД и ученическите общежития:

Брой ученициОсновна работна заплата от 01.01.2023 г. за директор на начално, основно, обединено училище, ученическо общежитие, АОП, ДЛЦ, НДД, РЦПППООсновна работна заплата от 01.01.2023 г. за директор на гимназия, специализирано училище, средно училищеОсновна работна заплата от 01.01.2023 г. за директор на специално училище, ЦСОП
1502 0822 1362 210
511002 1082 1832 271
1012002 1422 2102 298
2013002 2102 3252 372
3014002 2782 3862 435
4015002 3862 5022 550
5016002 5022 6042 658
6017002 6042 6852 712
7018002 6912 7592 827
8019002 7672 8542 901
9011 0002 8542 9292 990
1 0011 1002 9293 0183 091
1 1011 2003 0183 0913 180
1 2011 3003 0913 2073 255
1 3011 4003 2073 2823 342
Над 1 4003 2823 3713 397

Освен основната заплата, в новите правила са разписани също и допълнителните трудови възнаграждения, с които може да се запознаете ТУК.

Актуализирането на работните заплати на директорите ще се прилага считано от 01.01.2023 г.

Източник: www.mon.bg