Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

Утвърдени са нови правила за определяне на работните заплати на директорите на образователни институции

Утвърдени са нови правила за определяне на работните заплати на директорите на образователни институции

Утвърдени са нови правила за определяне на работните заплати на директорите на образователни институции

Министерството на образованието и науката публикува Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа на личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното