Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

Приета е Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца за периода 2023 г. – 2026 г.

Приета е Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца за периода 2023 г. – 2026 г.

Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца

Превенцията на насилие над деца е една от приоритетните области в държавната политика. В тази връзка с Решение № 51 от 23.01.2023 г. на Министерския съвет от 26.01.2023 г. бе приета Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца за периода 2023-2026 г. Националната програма е своеобразна рамка за