Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / За директори / Подписан е нов Колективен трудов договор в системата на средното образование

Подписан е нов Колективен трудов договор в системата на средното образование

Подписан е нов Колективен трудов договор в системата на средното образование

Синдикални, работодателски организации в системата на предучилищното и училищното образование и МОН подписаха нов Колективен трудов договор в системата на средното образование.

С Анекс към новия бюджет за 2023 г. ще бъдат актуализирани финансовите параметри, като се гарантират достигнатите размери на заплатите на работещите в системата, правото на отпуск, различните видове допълнителни възнаграждения и кариерното развитие.

Залага се съществена роля на въвеждаща и продължаваща квалификация не педагогическите специалисти, които ще прилагат нови или променени учебни планове или програми в училищата, както и за утвърждаване и развитие на наставничеството. Разбира се, обърнато е внимание и на квалификацията на педагозите за работа с електронни платформи за обучение.

МОН остава в постоянен контакт с работодателите и синдикатите за обсъждане на проекти за нормативни актове, възможности за намаляване нормите на преподавателска работа, намаляване на броя на децата и учениците в групите и паралелките, както и увеличаване на непедагогическия персонал в детските градини (по двама помощник-възпитатели на група).

С пълния текст на договора можете да се запознаете ТУК.