Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / За детски градини / Отпуснати са допълнителни средства за изграждане и ремонт на детски градини и училища, както и за училищни автобуси

Отпуснати са допълнителни средства за изграждане и ремонт на детски градини и училища, както и за училищни автобуси

Отпуснати са допълнителни средства за изграждане и ремонт на детски градини и училища, както и за училищни автобуси

Министерски съвет одобри отпускането на средства в размер на 11 178 364 лв. за ремонт и изграждане на образователни институции. Средствата ще бъдат разпределени между 33 общини. Една от целите, които се поставят със строежа на нови сгради за детски градини и училища, е да се премине към едносменен режим на обучение, както и да се създаде по-приветлива и здравословна обучителна среда за подрастващите.

Общини и образователни институции са адресирали въпроси към МОН относно финансирането, начина и сроковете за изпълнение на ремонтните дейности. Също така е поставен въпросът за срока за получаване на оставащите 50% от одобреното финансиране, като към настоящия момент се създава ситуация на забавяне и липса на средства. Приети са мерки, с които пълният размер на средствата за плановите ремонтни дейности да се получава своевременно.

Предвидени са и средства в размер на 44 млн. лв. за замяна на остарелите и амортизирани училищни автобуси, които в момента превозват ученици. През текущата година бяха закупени 34 автобуса, като се налага и закупуването на още, за да се осигури безопасна и комфортна среда за превоз на ученици.