Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

Колективен трудов договор в системата на средното образование

Подписан е нов Колективен трудов договор в системата на средното образование

Подписан е нов Колективен трудов договор в системата на средното образование

Синдикални, работодателски организации в системата на предучилищното и училищното образование и МОН подписаха нов Колективен трудов договор в системата на средното образование. С Анекс към новия бюджет за 2023 г. ще бъдат актуализирани финансовите параметри, като се гарантират достигнатите размери на заплатите на работещите в системата, правото на отпуск, различните