Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / За детски градини / Механизмът за обхват е върнал над 10 000 деца в образователната система

Механизмът за обхват е върнал над 10 000 деца в образователната система

Механизмът за обхват е върнал над 10 000 деца в образователната система

Данните от информационната система на Механизма за обхват показват, че над 10 000 деца са се върнали в училище. Това е един от основните приоритети пред МОН – обхващане на колкото се може повече деца в системата на предучилищното и училищното образование.

В началото на учебната 2021/2022 г. общият брой на децата е бил 8 700. Новообхванатите, които никога не са били записвани в детска градина или училище, са 1 324 повече. Така общият им брой става 7270 като през миналата година те са били 5946.

Механизмът за обхват обединява работата на множество институции – МОН, МТСП, общини, ГРАО, МВР, регионалните управления на образованието. С течение на времето се подобрява връзката и комуникацията между различните звена, което води и до по-добри резултати. Така се стига и до намаляване на общия дял на необхванатите в образователната система – 5,28% спрямо 5,44% в началото на миналата учебна година.

Безспорно посещаването на детска градина и училище води до трайни резултати – повишаване на грамотността, социализацията на деца от различни групи, а в дългосрочен план до намаляване на престъпността и справяне със социалното изключване. За това съществена роля имат както семейната среда, така и държавните органи и институции.