Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / Корпоративни / Ново издание на РААБЕ България в подкрепа на проследяването на резултатите от предучилищното образование

Ново издание на РААБЕ България в подкрепа на проследяването на резултатите от предучилищното образование

Проследяване на резултатите от обучението в детската градина

Проследяването на резултатите от предучилищното образование се определя от учителя в съответствие с очакваните резултати от възпитанието, обучението и социализацията на децата по всяко от образователните направления. В подкрепа на тези процеси РААБЕ България издаде новата книга за детски градини с автор Янка Христова: „Проследяване на резултатите от обучението в детската градина“.

Методическото ръководство ще Ви даде отговор на следните въпроси:

  • Каква е степента на развитие на уменията на децата по основните образователни направления?
  • Как да подобрим качеството на образованието и какви мерки за неговото повишаване да планираме в стратегията за развитие на детската градина?
  • Как да изградим подходяща образователна среда за развитие на детето?
  • Как да включим и родителите като партньори в този специфичен етап от детското развитие?

 

Анализът на постиженията на децата ще Ви осигури възможност за преценка на степента на:

  • овладяване на придобитите компетентности по всяко от образователните направления;
  • постигане на очакваните резултати от обучението;
  • определяне на основните насоки за създаване на условия за разгръщане и изява на индивидуалния потенциал на всяко дете.

Може да научите повече за изданието и да направите поръчка, като последвате линка: https://raabe.bg/izdania/izdania/knigi/prosledyavane-na-rezultatite-ot-obuchenieto-v-detskata-gradina/