Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / Корпоративни / Изпълнен със събития по програма Еразъм+ месец октомври

Изпълнен със събития по програма Еразъм+ месец октомври

РААБЕ България и АдминСофт можем да се поздравим с изключително богат на събития и резултати месец по проектите, които изпълняваме по програма Еразъм+. Екипът ни участва в общо четири международни работни срещи, събитие по представяне на публикация и една заключителна конференция.

На 12 октомври в София се проведе заключителното събитие по проект „SAFESENSE+: Здраве и безопасност при работа в зелена работна среда с чувствителен подход към изменението на климата“. В събитието взеха участие представители на всички партньори – от България, Гърция, Испания, Италия, Кипър и Турция, които представиха работата си по тази забележителна инициатива. Пред аудитория от близо 100 души – представители на малки и средни предприятия, обучителни организации, институции и специалисти в областта на здравословните и безопасните условия на труд, РААБЕ България представи Платформата за онлайн обучение, която предлага напълно безплатен курс в областта на ЗБУТ.

Курсът съдържа редица полезни и актуални инструменти за управление на здравето и безопасността на работното място, както и хвърля светлина върху актуалните европейски политики във връзка със Зеления преход и Цифровата трансформация. Обучението включва иновативни методи за обучение на възрастни, в това число мини игри, викторини, видео съдържание, тестове за самооценка и др., позволявайки усвояването на знания да се случва без много усилия. Платформата предлага и функция за получаване на сертификат – за всеки отделен взет модул или за целия курс. Обучението е достъпно на английски, български и турски езици, а части от него са преведени също на гръцки, испански и италиански. В допълнение, екипът на РААБЕ разработи мобилно приложение, чрез което потребителите имат лесен и удобен достъп до обучението.

Конференцията SAFESENSE+ беше последвана от проектна среща, по време на която партньорите по проекта направиха равносметка на изпълнените дейности, успехи и предизвикателства и обсъдиха възможностите за бъдещо сътрудничество.

Проектът Leadership Academy събра в Братислава, Словакия, международния екип за представянето на наръчника „Академия за лидерство“. Събитието се проведе на 19 – 20 октомври.

Наръчникът е предназначен за лидери и мениджъри в образователните институции и предлага широк набор от инструменти за успешни лидери. Философията на лидерството е пречупена през разбирането и приемането на променливостта, несигурността, комплексността и многозначността на света, в който живеем: светът на VUCA – от английски Volatility, Uncertainity, Complexity,  Ambiguity. Тази реалност помага за осмислянето и прилагането на подходи като: промяна в отношенията с колегите, учениците и родителите, проследяване и подкрепа за надграждането на талантите и силните страни на колектива, осъзнаване на разликите между лидер и мениджър/ръководител. С многото си практически примери и насоки за самооценка, работа с различни социални кръгове, саморефлексия и планиране, фокусирано върху постигането на определени цели, наръчникът е полезно пособие както за опитни директори, така и за начинаещи или кандидати за тази позиция.

По време на проектната среща нашият екип представи онлайн платформата „Академия за лидерство“. Идеята е на едно място да съберем редица пособия, инструменти, публикации и други ресурси за лидерите в областта на образованието. Платформата е и форум за споделяне на добри практики и казуси от действащи директори на училища и детски градини. Към момента платформата е разработена на словашки език, а през следващите месеци ще стартираме и версиите на английски, български и чешки езици.

Домакин на следващата октомврийска проектна среща беше Факултетът по педагогика на Западночешкия университет в Пилзен, Чехия. На 23 – 24 октомври с партньорите от Словакия и Чехия обсъдихме напредъка по проект „INNOVATIVE STEPS: Иновативно устойчиво образование за проспериращи училища“. Разработването на обучителни материали за ученици в областта на здравословното хранене и опазването на околната среда върви по план, а резултатите от предварителното апробиране на първите уроци в клас вдъхват оптимизъм за идващите поколения.

Част от времето на срещата отделихме за планиране на реализацията на още два от продуктите по проекта – методическо ръководство за учители и обучителен курс, които ще подкрепят педагозите при преподаването на темата за устойчивото развитие на ученици в начален и прогимназиален етап. Срещата премина в приятна приятелска атмосфера, а дъждовното време не ни спря да опитаме от автентичната пилзенска бира.

И както се казва: „накрая, но не по значение“, в дните 31 октомври – 1 ноември РААБЕ България беше домакин на партньорска среща по най-новия ни проект – „WE TEACH DATA: Мотивиране на учителите за интегриране на науката за данните в STEM предметите“. За нас беше изключително удоволствие да посрещнем в София колеги и приятели от Ветрен (Пазарджишко), Лариса (Гърция), Братислава (Словакия) и Порто (Португалия).

Есенното време не ни подведе и успяхме да покажем на гостите нашия град и величествената Витоша в целия им блясък, а също да се почерпим с ястия от традиционната българската кухня. Макар и много приятни, тези преживявания не бяха най-важното: срещата беше много продуктивна и от гледна точка на направената равносметка за постигнатите резултати, и най-вече от перспективата на предстоящите задачи.

През този октомври започнахме работа по следващия работен пакет от дейности по проекта, в резултат от които ще бъде разработено онлайн обучение за преподаване на науката за данните в училище. Ще предложим на учителите решение как да предадат на учениците знания и умения по теория на статистиката и вероятностите, обработване, визуализиране и анализ на данни, дескриптивна статистика, програмни езици и софтуерни приложения, интерпретиране и представяне на данни. Всички тези теми ще бъдат обогатени с видеоуроци, презентации, викторини за самооценка и допълнителни материали за самоподготовка.

Курсът е замислен като възможност за получаване на допълнителна професионална квалификация, удостоверена със сертификат за преминато обучение, но и като допълнение към уроците и материалите за ученици We Teach DATA School Box. Разработването на уроците също върви по план – ще приключим основната част до края на годината, а през следващата ще ги апробираме в реална училищна среда с учители и ученици в България, Гърция и Словакия.

Макар и приятно уморени, нямаме време за почивка – предстои ни да свършим още много работа преди празниците. Стискайте ни палци!

Проектите, които се споменават в настоящата публикация, се изпълняват по програма Еразъм+ на Европейския съюз. Публикацията отразява единствено гледната точка на авторите и Европейската комисия не може да носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в нея.