Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / За училища / Над 79 млн. лв. за осигуряване на безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

Над 79 млн. лв. за осигуряване на безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

В сайта на Министерството на образованието и науката е публикуван за обществено обсъждане Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти.

С предложените промени се планира достъп до безплатни учебници, учебни комплекти и електронно четими учебници на всички ученици от 1 до 12 клас от учебната 2024/2025 г. Проектът обхваща учебните предмети от общообразователната подготовка и още 3 предмета – по майчин език, по религия и по хореография.

Предвижда се нормативът на средствата за закупуване на учебници и учебни помагала по всеки общообразователен предмет в 8, 9 и 10 клас да е 300 лв., а в 11 и 12 клас – 150 лв. За учебниците по майчин език се планира да бъдат отпуснати 15 лв., а за религия и хореография – 12 лв.

За осигуряване на учебниците и учебните помагала се предлага да бъдат осигурени средства в размер на над 79 млн. лв. от бюджета за 2024 г. на страната. С пълния проект на ПМС може да се запознаете ТУК.

Бележки, становища и предложения по проекта се приемат от дирекция „Учебници“ на МОН в срок до 29.11.2023 включително.

Източник: www.mon.bg