Проследяване на резултатите от обучението в детската градина

36,00 лв.

Характеристика, предназначение и документиране на резултатите от обучението в детската градина

Ранно оценяване на развитието на детето
Характеристика на процеса на проследяване на напредъка на децата
Автор: Янка Христова
Брой страници: 120     ISBN: 978-619-256-066-9                  
Формат: А5, мека корица    Година: 2023

 

Описание

Проследяването на постиженията на децата има за цел да даде обективна информация за тяхното развитие и отговор на следните въпроси:

 • Каква е степента на развитие на уменията на децата по основните образователни направления?
 • Как да подобрим качеството на образованието и какви мерки за неговото повишаване да планираме в стратегията за развитие на детската градина?
 • Как да изградим подходяща образователна среда за развитие на детето?
 • Как да включим и родителите като партньори в този специфичен етап от детското развитие?

Автор

Допълнителна информация

Категория

Книги

Институция

Детска градина

По Вид

Нормативни, Методически насоки

Предназначено за

Директори и зам.-директори, Учители

По тип

Деца в предучилищна възраст

Допълнителна информация

Проследяването на резултатите от предучилищното образование се определя от учителя в началото и в края на учебното време в съответствие с очакваните резултати от възпитанието, обучението и социализацията на децата по всяко от образователните направления. Анализът на постиженията на децата ще ни осигури възможност за преценка на степента на:
 • овладяване на придобитите компетентности по всяко от образователните направления;
 • постигане на очакваните резултати от обучението;
 • определяне на основните насоки за създаване на условия за разгръщане и изява на индивидуалния потенциал на всяко дете.

Съдържание

ВЪВЕДЕНИЕ
I. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
1. Образователно съдържание и образователни направления
2. Тематично разпределение на образователното съдържание – необходимост, предназначение и насоки за разработване
II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СЪДЪРЖАТЕЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОЦЕСА НА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
1. Традиции и актуални нормативни основания в проследяването на резултатите от обучението в детската градина
2. Организационни характеристики на процеса на проследяване на резултатите на децата от образователния процес
3.    Ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения
4.    Квалификация в подкрепа на учителите
III. ДЕТСКО ПОРТФОЛИО – ЦЕЛИ И СЪДЪРЖАНИЕ 
IV. УЧИЛИЩНА ГОТОВНОСТ НА ДЕТЕТО
1. Процедура за издаване на удостоверение за училищна готовност
2. Удостоверение за училищна готовност
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

Общи условия

 • Условия на плащане: изданието се предлага за закупуване с опция за плащане „Наложен платеж – Пощенски паричен превод“ или плащане по банков път по предварително издадена проформа фактура.
 • Съгласно чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 50, т. 2 от ЗЗП, Вие може да се възползвате от правото си на отказ от покупката в срок 14 дни, считано от датата на получаването ѝ, и да я върнете на адреса на издателството.
 • Цената на изданието е крайна и включва ДДС.
 • При поръчка към цената на изданието се начислява такса обработка и доставка в размер на 6 (шест) лева с ДДС. РААБЕ си запазва правото да прави промени в цените за доставка според измененията в цените на куриерските услуги, които имат действие занапред.
 • Поръчвайки издание, Вие се съгласявате с нашите Общи условия за продажба на издания.

Филтър


Актуално