Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

Ново издание на РААБЕ България в подкрепа на проследяването на резултатите от предучилищното образование

Ново издание на РААБЕ България в подкрепа на проследяването на резултатите от предучилищното образование

Проследяване на резултатите от обучението в детската градина

Проследяването на резултатите от предучилищното образование се определя от учителя в съответствие с очакваните резултати от възпитанието, обучението и социализацията на децата по всяко от образователните направления. В подкрепа на тези процеси РААБЕ България издаде новата книга за детски градини с автор Янка Христова: „Проследяване на резултатите от обучението в