Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / За директори / До 1-ви октомври образователните институции определят допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на персонала

До 1-ви октомври образователните институции определят допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на персонала
Модул „Оценяване на персонала“ от платформата АдминПлюс автоматизира процеса на оценяване резултатите от труда на персонала

Съгласно чл. 24, ал. 4 на Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда резултатите от труда на персонала в образователните институции се оценяват след приключване на учебната година, но не по-късно от 1 октомври.

Модул „Оценяване на персонала“ от електронната платформа АдминПлюс дава възможност за:

  • Определяне на комисията, която ще извършва оценяването.
  • Използване на примерни карти за оценка с възможност за редакция.
  • Издаване на заповеди за утвърждаване на оценъчните карти и за определяне на комисия.
  • Включване на етап за самооценка на служителите.
  • Поставяне на оценката от комисията към всеки един критерий бързо в електронна среда.
  • Автоматично изчисляване на общия брой точки на всеки служител.
  • Разпечатване на картите за съхранение в трудовите досиета.

Модул „Оценяване на персонала“

По препоръка на потребителите на модула вече е добавена и функционалност за самооценка на служителите. Тя може да бъде включена само ако в институцията се дава възможност на служителите да се самооценяват.

Освен възможност за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда, модул „Оценяване на персонала“ подкрепя и дейностите по атестиране на педагогическите специалисти.

Може да се запознаете с модула от следните видеа:

Може да закупите модул „Оценяване на персонала“ самостоятелно или в пакет с отстъпка до 15% с други модули от платформата: https://adminpro.bg/