Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / За директори / Електронни медицински бележки ще извиняват отсъствията на учениците автоматично в електронен дневник АдминПлюс

Електронни медицински бележки ще извиняват отсъствията на учениците автоматично в електронен дневник АдминПлюс
От 01.10.2023 г. отсъствията по медицински причини на учениците от 1. до 12. клас ще се извиняват автоматично по електронен път

Електронни медицински бележки ще извиняват отсъствията на учениците автоматично в електронен дневник АдминПлюс

Министерството на образованието и науката официално обяви, че от 01.10.2023 г. въвежда електронна медицинска бележка за извиняване на отсъствията на учениците по електронен път. Хартиената бележка за извиняване на отсъствията по медицински причини изцяло отпада за учениците от 1. до 12. клас. Задължение на преглеждащия лекар ще бъде да подава информация за здравния статус на ученика по електронен път.

За да отговорят на това нововъведение, разработчиците на модул „Електронен дневник“ от платформата АдминПлюс въвеждат автоматично извиняване на отсъствията по медицински причини. Потребителите на платформата няма да имат никакъв ангажимент относно извиняването на посочените отсъствия. Това ще се случва изцяло автоматично и в резултат на интеграцията на платформата АдминПлюс с Националната електронна информационна система в предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО) на МОН.

Новост на платформата АдминПлюс за 2023/2024 учебна година е и модул „Книги за дейността“, който дава възможност за водене в електронна среда на книгите за:

  • регистриране заповедите на директора;
  • контролната дейност на директора/зам.-директора;
  • решенията на педагогическия съвет.

Наред с възможността за въвеждане на основните реквизити за водене на книгите, модул „Книги за дейността“ е разширен с допълнителни функционалности, които да улеснят и подкрепят дейностите, свързани с посочените книги.

Всеки, който желае, има възможност да заяви безплатна демонстрация на модули от платформата АдминПлюс на този линк: https://adminpro.bg/Presentations