Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

До 1-ви октомври образователните институции определят допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на персонала

До 1-ви октомври образователните институции определят допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на персонала
Модул „Оценяване на персонала“ от платформата АдминПлюс автоматизира процеса на оценяване резултатите от труда на персонала

Съгласно чл. 24, ал. 4 на Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда резултатите от труда на персонала в образователните институции се оценяват след приключване на учебната година, но не по-късно от 1 октомври. Модул „Оценяване на персонала“ от електронната платформа АдминПлюс дава възможност за: