Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

WE TEACH DATA проект

WE TEACH DATA

WE TEACH DATA проект

WE TEACH DATA – Мотивиране на учителите за интегриране на науката за данните в STEM предметите Номер на проекта: 2022-1-BG01-KA220-SCH-000085398 Период на изпълнение: октомври 2022 – март 2025 Координатор: РААБЕ България Проектът We Teach DATA обединява усилията на седем организации, които са пряко ангажирани в усъвършенстването на знанията и уменията