Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / За директори / Предлагат 953 средищни училища и детски градини за учебната 2023/2024 година

Предлагат 953 средищни училища и детски градини за учебната 2023/2024 година

Проект на Решение на Министерски съвет за приемане на Списъка на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2023/2024 година е публикуван за обществено обсъждане в сайта на МОН.

Списъкът се актуализира ежегодно, а предложенията са направени от общините след обсъждания на местно ниво. За следващата учебна година са предложени общо 953 средищни институции – 196 детски градини, 42 части от детски градини и 715 училища от 660 населени места. От тях нови в списъка са 33 средищни институции: 20 детски градини, 5 части от детски градини и 8 средищни училища.

С приемане на проекта се очаква повишаване обхвата на децата и учениците и намаляване броя на преждевременно напусналите образователната система в над 15% от детските градини и в над 34% от училищата на територията на цялата страна.

Може да се запознаете с пълния списък на предложените средищни институции ТУК.

Източник: www.mon.bg