Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

Предлагат 953 средищни училища и детски градини за учебната 2023/2024 година

Предлагат 953 средищни училища и детски градини за учебната 2023/2024 година

Проект на Решение на Министерски съвет за приемане на Списъка на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2023/2024 година е публикуван за обществено обсъждане в сайта на МОН. Списъкът се актуализира ежегодно, а предложенията са направени от общините след обсъждания на местно ниво. За следващата учебна