Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / За учители / Учителската заплата се увеличава с 15%

Учителската заплата се увеличава с 15%
524 млн. лв. от държавния бюджет са осигурени за увеличението на възнагражденията

15%  увеличение на учителските заплати е факт след подписването на Aнекс към Kолективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование от министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков и социалните партньори.

Увеличението на възнагражденията влиза в сила със задна дата от 1 януари 2023 г. Така минималната основна заплата става 1 709 лв. Освен учителите, увеличението ще обхване и всички останали педагогически специалисти (ресурсни учители, възпитатели, ръководители на направление „Информационни и комуникационни технологии“, логопеди, психолози, педагогически съветници, корепетитори, хореографи, рехабилитатори на слуха и говора и треньори по вид спорт в училищата и детските градини).

За старши учителите и възпитателите минималната основна заплата ще се покачи на 1763 лв., за главните учители и възпитатели – 1831 лв. Възнагражденията на ръководните екипи също се увеличават – директорите ще получават най-малко 2082 лв., а заместник-директорите – 1926 лв.

Източник: www.mon.bg