Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

учители

Учителската заплата се увеличава с 15%
524 млн. лв. от държавния бюджет са осигурени за увеличението на възнагражденията

15%  увеличение на учителските заплати е факт след подписването на Aнекс към Kолективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование от министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков и социалните партньори. Увеличението на възнагражденията влиза в сила със задна дата от 1 януари 2023 г. Така минималната