Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / За директори / Отворена е за кандидатстване НП ИКТ 2023 г.

Отворена е за кандидатстване НП ИКТ 2023 г.

Отворена е за кандидатстване НП ИКТ 2023 г.

От 15.08.2023 г. до 15.09.2023 г. образователните институции могат да кандидатстват за финансиране закупуването на електронен дневник по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ за 2023/2024 учебна година.

За училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие и центровете за специална образователна подкрепа кандидатстването се извършва самостоятелно, а за детските градини на бюджетна издръжка – от общината или района в общините с районно делене.

Модул „Електронен дневник“ от платформата АдминПлюс е двустранно интегриран с НЕИСПУО и покрива задължителните изисквания към електронните дневници за детски градини, училища, ЦПЛР и ЦСОП, описани в Приложение 1.а/б към Национална програма ИКТ 2023 г.

За запитвания и повече информация за модул „Електронен дневник“ на платформата АдминПлюс може да се свържете с екипа на телефони: 02 490 07 46; 088 984 66 51; 087 655 95 53

Заявяването на средствата за електронен дневник се извършва чрез онлайн платформата на МОН: https://np.mon.bg

Информация за НП ИКТ 2023: https://mon.bg/bg/101242